صالحه +


غیر من در پس این پرده سخن‌سازی هست
راز در دل نتوان داشت که غمازی هست
بلبلان! گل ز گلستان به شبستان آرید
که در این کنج قفس زمزمه پردازی هست
تو مپندار که این قصه به خود می‌گویم
گوش نزدیک لبم آر که آوازی هست

آخرین نظرات
نویسندگان
پیوندها
این‌جا همه حق دارند بنویسند.
هر طوری که دوست دارند.
هرچه‌قدر که بخواهند.
از هر دغدغه ای که دارند.
بدون این‌که نگران ظرفیت کاراکترهای متن ارسالی باشند.
بدون این‌که بخواهند کلی دنبال یک عکس مناسب بگردند.
این‌جا آدم‌ها باری‌‌ به‌ هر‌ جهت گونه نظر نمی‌دهند. ادب دارند. شخصیت دارند.
این‌جا می‌توان کمی انتزاعی‌تر نوشت. کمی می‌شود آزادی را حس کرد.
این‌جا مطالبت گم نمی‌شود و یک آرشیو درست‌ و‌ درمان داری. 
و مهم‌تر این‌که این‌جا خود‌شیفته نمی‌شوی. و تمام ذهنت نمی‌شود دغدغه سلفی.
و این‌که این‌جا مجبور نیستی خودت را کوچولو کوچولو کنی...