صالحه +

این وبلاگ پر از منیّت است

صالحه +

این وبلاگ پر از منیّت است

صالحه +

مَن، مِن مِن، مُن‌تقد، امّل، بیسواد و متحجر، عقب افتاده و سنّتی، فاندامِن‌تالیست و بنیادگرا.
من، صالحه! به دین اسلام خمینی هستم.
اینجا دیدگاه های عجیب و غریب "صالحه" را خواهی خواند!
"صالحه" کسی است که یک معلم زبان بسیار از خود راضی، به خاطر کنف کردنش از او پرسید:
?ARE U VERY RELIGIOUS
ولی "صالحه" عقیده ندارد که تا ابد یک کرم‌ابریشم باقی خواهد ماند.
می‌گوید پیله‌ی سیاهش روزی او‌ را پروانه خواهد کرد.

آخرین نظرات
نویسندگان
این‌جا همه حق دارند بنویسند.
هر طوری که دوست دارند.
هرچه‌قدر که بخواهند.
از هر دغدغه ای که دارند.
بدون این‌که نگران ظرفیت کاراکترهای متن ارسالی باشند.
بدون این‌که بخواهند کلی دنبال یک عکس مناسب بگردند.
این‌جا آدم‌ها باری‌‌ به‌ هر‌ جهت گونه نظر نمی‌دهند. ادب دارند. شخصیت دارند.
این‌جا می‌توان کمی انتزاعی‌تر نوشت. کمی می‌شود آزادی را حس کرد.
این‌جا مطالبت گم نمی‌شود و یک آرشیو درست‌ و‌ درمان داری. 
و مهم‌تر این‌که این‌جا خود‌شیفته نمی‌شوی. و تمام ذهنت نمی‌شود دغدغه سلفی.
و این‌که این‌جا مجبور نیستی خودت را کوچولو کوچولو کنی...